Sau khi trúng tuyển vào đại học Giáo dục sinh viên sẽ được đào tạo theo mô hình A+B. Vậy mô hình A + B là như thế nào ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sau khi trúng tuyển vào trường đại học Giáo dục, sinh viên sẽ được đào tạo theo mô hình A+B. Mô hình này tức là 3 năm đầu sinh viên sẽ được học tại trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn đối với sinh viên Sư phạm Ngữ Văn và sư phạm Sử, tại trường ĐH Khoa học tự nhiên đối với sinh viên Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học; đến năm cuối sinh viên sẽ học chuyên ngành tại ký túc xá Mễ Trì.
Trả lời
Sau khi trúng tuyển vào trường đại học Giáo dục, sinh viên sẽ được đào tạo theo mô hình A+B. Mô hình này tức là 3 năm đầu sinh viên sẽ được học tại trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn đối với sinh viên Sư phạm Ngữ Văn và sư phạm Sử, tại trường ĐH Khoa học tự nhiên đối với sinh viên Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học; đến năm cuối sinh viên sẽ học chuyên ngành tại ký túc xá Mễ Trì.