SEAP Games là tiền thân của SEA Games, trong đó chữ P là viết tắt của từ tiếng Anh có nghĩa là gì?

  1. Thể thao

Từ khóa: 

thể thao

the South East Asian Peninsular Games
Trả lời
the South East Asian Peninsular Games