Siêu âm tuyến giáp trong Basedow có đặc điểm

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

A. tuyến giáp phì đại B. eo tuyến dày C. cấu trúc không đồng nhất , giảm âm , hình ảnh đám cháy
Trả lời
A. tuyến giáp phì đại B. eo tuyến dày C. cấu trúc không đồng nhất , giảm âm , hình ảnh đám cháy