Tại sao chúng ta không bao giờ thấy chim bồ câu con?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Lý do đơn giản là: Hầu như chim bồ câu con thì ở trong tổ đến khi chúng đủ lông đủ cánh và đủ lớn
Trả lời
Lý do đơn giản là: Hầu như chim bồ câu con thì ở trong tổ đến khi chúng đủ lông đủ cánh và đủ lớn