Simone de Beauvoir - Bạn không sinh ra là phụ nữ, bạn trở thành “phụ nữ”

  1. Triết học

simone-de-beauvoir-9269063-1-402


Nữ quyền là đề tài nóng được xã hội quan tâm, phát triển mạnh kể từ thế kỉ 19 trở lại đây. Trước đó các triết gia và các nhà phân tâm học luôn nhìn nhận và nghiên cứu ở góc độ nam quyền. Các nhà triết học từ cổ đại Hy Lạp đến cấu trúc luận đều chứng minh rằng: Con người trung tâm vũ trụ ở đây chính là đàn ông, chính vì vậy mà ngoài nam quyền, mọi cái khác đều bị coi là ngoại vi. 

Bước ngoặt lớn đầu tiên về ý thức hệ đến từ Simone de Beauvoir, cụ thể là các công trình nghiên cứu của bà. Simone de Beauvoir đi từ uyên nguyên bản thể luận để tổng kết thành những luận điểm có triết tính về giới. Từ trải nghiệm thông qua tình bạn, tình yêu với nhà triết học Jean Paul Sartre, bà đã đúc kết ra lý thuyết về nữ quyền của mình. Simone de Beauvoir đã đối thoại thẳng thừng, vạch rõ những quan điểm phiến diện và cực đoan về nữ quyền.

Điểm tham chiếu luôn là tính nam

Simone de Beauvoir chỉ ra rằng tất cả các sản phẩm văn hóa của con người, từ nghệ thuật đến ngôn ngữ, đều lấy con người là trung tâm, là tài liệu tham khảo chính.

Ví dụ: Khi thể hiện ý tưởng "làm người", hình người được sử dụng theo mặc định, của đàn ông, nhưng không bao giờ là của phụ nữ. Một ví dụ khác là, nhiều lần, phát triển phiên bản nữ của một cái gì đó bao gồm thêm các thuộc tính nữ rõ ràng và được mặc định là hiển nhiên vào các mô hình "trung tính". 

Ví dụ, có những sản phẩm có phiên bản "dành cho nữ" luôn là màu hồng hoặc các màu sắc mà ta quy là “nữ tính” một cách mặc định.

Giới tính thứ hai

Từ ý tưởng trước đó, Simone de Beauvoir phát triển ý tưởng về "Giới tính thứ hai", hay đúng hơn là "Giới tính vệ tinh". Tính nữ di chuyển xung quanh ngoại vi của con người, của tính nam, nó không phải thuộc tính căn bản đầu tiên, mà là một phần mở rộng của nó, như Eva được sinh ra từ xương sườn của Adam.

Không có phụ nữ được sinh ra ngay từ đầu, chúng ta trở thành “phụ nữ”

Chúng ta sẽ thấy rằng đối với Simone de Beauvoir, điểm tham chiếu cho con người là đàn ông và trong mọi trường hợp, nữ tính là một thuộc tính cụ thể không thể so sánh với khái niệm nam tính mà được coi là hệ quy chiếu tiêu chuẩn.

Bản thân nữ tính là thứ được người đàn ông thiết kế và định nghĩa và áp đặt lên phụ nữ. Điều này được tóm tắt trong câu nói nổi tiếng của bà "Bạn không sinh ra là phụ nữ, bạn trở thành phụ nữ". Tóm lại, phụ nữ không mang trong mình tính nữ ngay từ khi sinh ra, họ dần trở thành vậy do các yếu tố xã hội và con người tác động lên họ, qua con mắt của giới nam thống trị. 

Tư tưởng mà Simone de Beauvoir đặt ra trong cuốn The Second Sex của bà không chỉ đơn giản là những thực tế đang thấy. Nhà triết gia muốn chỉ ra sự cần thiết của phụ nữ trong việc định hình danh tính của chính họ, bỏ qua cái nhìn của đàn ông. Không bị ảnh hưởng và áp đặt bởi những hệ hình đạo đức và trí tuệ được hình thành dưới sự thống trị, kiểm soát của nam giới suốt hàng thế kỷ.

Từ khóa: 

triết học