Sinh thái học nữ quyền là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sinh thái học nữ quyền (Ecofeminism) là một khái niệm nỗ lực liên kết hai lý thuyết “nữ quyền luận” và “sinh thái học” - một hoạt động xã hội và phong trào học thuật cho phép nhìn thấy các mối liên hệ quan trọng giữa việc khai thác tự nhiên và sự thống trị của nam giới đối với phụ nữ (Sherilyn MacGregor). Chủ nghĩa nữ quyền sinh thái khẳng định : + Phụ nữ gần gũi với tự nhiên, nam giới luôn coi tự nhiên là thù địch. + Các sinh mệnh trên Trái Đất gắn bó với nhau, không phân chia cao thấp. + Xây dựng một hệ thống sinh thái lành mạnh, bền vững, bao gồm con người và các chủng loại khác. + Phê phán quan điểm đối lập nhị nguyên, phân tách con người với tự nhiên , nam và nữ, ...
Trả lời
Sinh thái học nữ quyền (Ecofeminism) là một khái niệm nỗ lực liên kết hai lý thuyết “nữ quyền luận” và “sinh thái học” - một hoạt động xã hội và phong trào học thuật cho phép nhìn thấy các mối liên hệ quan trọng giữa việc khai thác tự nhiên và sự thống trị của nam giới đối với phụ nữ (Sherilyn MacGregor). Chủ nghĩa nữ quyền sinh thái khẳng định : + Phụ nữ gần gũi với tự nhiên, nam giới luôn coi tự nhiên là thù địch. + Các sinh mệnh trên Trái Đất gắn bó với nhau, không phân chia cao thấp. + Xây dựng một hệ thống sinh thái lành mạnh, bền vững, bao gồm con người và các chủng loại khác. + Phê phán quan điểm đối lập nhị nguyên, phân tách con người với tự nhiên , nam và nữ, ...