Số nguyên tố là số lẻ hay số chẵn?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Chúng ta đều biết, "Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó". Tức là: Với một số tự nhiên lớn hơn 1, nếu như ngoài bản thân nó và chữ số 1 ra thì nó không chia hết cho số nào khác nữa thì nó là số nguyên tố.

Số nguyên tố "Không thể giới hạn số lượng".

Do vậy, trong bảng số nguyên tố thì "Số 2" chính là số nguyên tố nhỏ nhất, và cũng là số nguyên tố chẵn duy nhất.

Trả lời

Chúng ta đều biết, "Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó". Tức là: Với một số tự nhiên lớn hơn 1, nếu như ngoài bản thân nó và chữ số 1 ra thì nó không chia hết cho số nào khác nữa thì nó là số nguyên tố.

Số nguyên tố "Không thể giới hạn số lượng".

Do vậy, trong bảng số nguyên tố thì "Số 2" chính là số nguyên tố nhỏ nhất, và cũng là số nguyên tố chẵn duy nhất.

Ngoài số 2 ra thì toàn bộ các số nguyên tố là số lẻ bạn nhé. Vì số nguyên tố được định nghĩa là số tự nhiên (không tính số 0, số thập phân hay số âm) lớn hơn 1 (không tính số 1) và chỉ chia hết cho 1 và cho chính nó (không thể là số chẵn, các số chia hết cho 3 hay các số chia hết cho 5).

Số nguyên tố đc định nghĩa là số tự nhiên lớn hơn 1 không thể được hình thành bằng cách nhân hai số tự nhiên nhỏ hơn. Nên ko ko bị quy định là số chẵn hay lẻ. Nhưng vì mọi số chẵn lớn hơn 2 đều chia hết cho 2 nên theo định nghĩa chúngnó ko phải là số nguyên tố. Vì vậy, ngoài số 2, mọi số nguyên tố còn lại đều là số lẻ.

Số chẵn là bội của 2 rồi. Đương nhiên không phải số nguyên tố trừ số 2.

Tương tự các số là bội của n bất kỳ khác 1 đều không phải số nguyên tố. như bội 3, bội 5, bội 7,....

Trừ số 2 ra tất cả các số nguyên tố còn lại đều là số lẻ