So sánh con cái mình là cách dạy đúng đắn của cha mẹ?

Từ khóa: Giáo dục

tùy trường hợp nha, có người bị so sánh bị mặc cảm, có người lại lấy nó làm động lực để phát triển hơn.

Trả lời

tùy trường hợp nha, có người bị so sánh bị mặc cảm, có người lại lấy nó làm động lực để phát triển hơn.

sai nha. Mình từng bị so sánh rất nhiều hồi bé, lớn lên bố mẹ bớt nhiều rồi nhưng nghĩ lại hồi xưa bị thế vẫn tủi thân lắm. Việc so sánh với con nhà này con nhà kia không giúp mình cố gắng hơn mà ngược lại có xu hướng thích chống đối lại hơn.