Sống ở quá khứ dễ hơn hay sống ở tương lai dễ hơn ?

Gần đây mình có xem một số thể loại từ phim, truyện,... thì mình thấy đa số là người ta chấp nhận xuyên không là xuyên về quá khứ chứ hiếm khi xuyên đến tương lai.

Câu hỏi của mình là theo mọi người có chuyện xuyên qua thời gian không? Và nếu xuyên qua thời gian thì xuyên đến tương lai sống dễ hơn hay xuyên về quá khứ sống dễ hơn?

Từ khóa: thời gian, xuyên không, Phong cách sống

Nếu bạn là ng khó thích nghi thì quá khú hay tương lai đều khó sống cả. Tạm cho là bạn xuyên ko về những thời lỳ hòa bình.

Đến tương lai bạn sẽ, gọi là ko theo kịp thời đại. Bạn sẽ phải học để có thể sống đc, nhưng khi thích nghi đc, bạn sẽ, có lẽ, sống trong thoải mái, tiện nghi hơn hiện nay.

Về quá khứ, bạn sẽ ko có được những tiện nghi hiện đại. Nếu bạn có thể sống mà ko có fb thì sẽ ko đáng lo lắm. Bạn sẽ phải bỏ sức nhiều hơn bỏ trí. Nhưng nếu về quá khứ, với những kiến thức hiện đại, bạn có thể thành nhà phát minh đại tài, hoặc phù thủy tối cao, hoặc cả có thể lên làm sếp cũng đc. Và nhất là bạn có thể nhắn nhủ lại, với hy vọng bạn bè, ng thân hiện tại có thể biết đc bạn đã đi đâu mất.

Chưa kể nếu đến đúng thời kỳ loạn lạc, nếu bạn có hiểu biết về lịch sử thời kỳ đó, bạn có thể thay đổi cả lịch sử chứ chẳng chơi 😁😁

Tới tương lai bạn có thể trở thành một ng bình thường hoặc 1 sinh vật trong sở thú có thể đc gắn mác: Người tối cổ.

Về quá khứ, ngược lại, bạn sẽ có thể trở thành vĩ nhân 😁😁

Trả lời

Nếu bạn là ng khó thích nghi thì quá khú hay tương lai đều khó sống cả. Tạm cho là bạn xuyên ko về những thời lỳ hòa bình.

Đến tương lai bạn sẽ, gọi là ko theo kịp thời đại. Bạn sẽ phải học để có thể sống đc, nhưng khi thích nghi đc, bạn sẽ, có lẽ, sống trong thoải mái, tiện nghi hơn hiện nay.

Về quá khứ, bạn sẽ ko có được những tiện nghi hiện đại. Nếu bạn có thể sống mà ko có fb thì sẽ ko đáng lo lắm. Bạn sẽ phải bỏ sức nhiều hơn bỏ trí. Nhưng nếu về quá khứ, với những kiến thức hiện đại, bạn có thể thành nhà phát minh đại tài, hoặc phù thủy tối cao, hoặc cả có thể lên làm sếp cũng đc. Và nhất là bạn có thể nhắn nhủ lại, với hy vọng bạn bè, ng thân hiện tại có thể biết đc bạn đã đi đâu mất.

Chưa kể nếu đến đúng thời kỳ loạn lạc, nếu bạn có hiểu biết về lịch sử thời kỳ đó, bạn có thể thay đổi cả lịch sử chứ chẳng chơi 😁😁

Tới tương lai bạn có thể trở thành một ng bình thường hoặc 1 sinh vật trong sở thú có thể đc gắn mác: Người tối cổ.

Về quá khứ, ngược lại, bạn sẽ có thể trở thành vĩ nhân 😁😁

Không rành về khoa học kỹ thuật các kiểu nên mình xin ko đưa ra ý kiến về tính khả thi của du hành thời gian. Nếu nhớ ko nhầm thì Stephen Hawking ko tin vụ này. Tạm cho việc xuyên không là khả thi, thì mình nghĩ là về quá khứ sẽ dễ sống hơn:

  • Bạn đã biết đc những sự kiện xảy ra vào các thời đại đó --> tránh trc' đc những nguy hiểm.
  • Ng thời xưa ít công cụ khoa học kỹ thuật hơn, ít bị ảnh hưởng bởi "truyền thông" hơn nên có phần khờ khạo hơn --> làm gì tùy bạn, nhg nhìn chung bạn sẽ có nhiều lợi thế chất xám hơn họ.
  • Bạn có thể đc tôn thờ, vì nắm giữ các loại hình công nghệ hiện đại trong tay.
  • Cũng với khoa học công nghệ hiện đại trong tay, bạn có thể xây dựng 1 thế giới mới tốt hơn theo cách mà bạn muốn.
  • Bạn sẽ có đk tìm hiểu lịch sử tổ tiên gia phả của bạn. =))