Ba câu hỏi sẽ giúp bạn định hướng cuộc đời?

Tôi có đang học điều gì mới không ?

Tôi có đang giúp được ai khác không ?

Tôi có yêu công việc đang làm không ?

Từ khóa: tài chính, đầu tư, kinh doanh, Phong cách sống

Mình cũng có 2 bài viết liên quan đến việc "định hướng cuộc đời" đã post lên Noron. Xin chia sẻ :D


Trả lời

Mình cũng có 2 bài viết liên quan đến việc "định hướng cuộc đời" đã post lên Noron. Xin chia sẻ :D


Công việc này có phát triển giới - định - tuệ không ? (Đạo đức - trí tuệ - nghị lực)

Nếu nhân bản điều này nhân quả kéo theo sau là gì ?

Điều này có gây ảnh hưởng đến môi trường hay tổn hại đến ai không ?

Tôi chọn công việc hiện tại vì lý do gì?

Tôi có hối hận sau khi lựa chọn hay không?

Tôi sẽ làm gì để trở nên thành công trong công việc ấy?

“Nếu một người đã được gọi để làm một người phu quét đường, hãy quét những con đường như đại danh họa Michelangelo đã họa tranh, hãy quét những con đường như đại nhạc sư Beethoven đã soạn nhạc, hãy quét những con đường như đại văn hào Shakespeare đã làm thơ. Người phu quét đường phải quét những con đường một cách tốt đẹp nhất để tất cả khán thính giả trên thiên đàng và nơi trần gian sẽ ngẫm nghĩ và nói: Đây là đời sống của một người phu quét đường vĩ đại – ông ta đã làm công việc của mình thật tốt đẹp”.