Người trao đi, người nhận lấy và người trao đổi ...?

Người trao đi, người nhận lấy và người trao đổi. Ai sẽ thành công ?
Từ khóa: tài chính, kinh doanh, kinh tế, Phong cách sống

Ai cũng có thể thành công. Và ai cũng có thể thất bại.

Trao đi nhưng ko biết trao thế nào cho đúng thì ko thể đạt được mục đích.

Nhận lấy mà ko biết phân biệt tốt xấu thì dễ sa vào cạm bẫy.

Trao đổi mà không biết nhìn người, trao đổi sai đối tượng, sai mục tiêu thì nhận lại sao chp đúng cái mình muốn.

Vậy muốn thành công thì cần phải biết trao đi cho đúng ng, nhận về cho đúng thứ, trao đổi cho đúng việc. Và thêm sự cố gắng nhưng đừng bất chấp để thành công đc lâu dài, thêm sự may mắn, rồi thành công sẽ đến thôi. 

Trả lời

Ai cũng có thể thành công. Và ai cũng có thể thất bại.

Trao đi nhưng ko biết trao thế nào cho đúng thì ko thể đạt được mục đích.

Nhận lấy mà ko biết phân biệt tốt xấu thì dễ sa vào cạm bẫy.

Trao đổi mà không biết nhìn người, trao đổi sai đối tượng, sai mục tiêu thì nhận lại sao chp đúng cái mình muốn.

Vậy muốn thành công thì cần phải biết trao đi cho đúng ng, nhận về cho đúng thứ, trao đổi cho đúng việc. Và thêm sự cố gắng nhưng đừng bất chấp để thành công đc lâu dài, thêm sự may mắn, rồi thành công sẽ đến thôi.