Sự chân thành có phải là thứ xa xỉ?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Bạn có thể mô tả câu hỏi cụ thể hơn xíu không? Ví dụ như là từ tình huống, sự việc nào khiến bạn cảm thấy như vậy? Nếu bạn có thể mô tả lại câu hỏi chi tiết hơn thì chắc chắn mình và nhiều người khác có thể dễ dàng trả lời bạn hơn nè.

Trả lời

Bạn có thể mô tả câu hỏi cụ thể hơn xíu không? Ví dụ như là từ tình huống, sự việc nào khiến bạn cảm thấy như vậy? Nếu bạn có thể mô tả lại câu hỏi chi tiết hơn thì chắc chắn mình và nhiều người khác có thể dễ dàng trả lời bạn hơn nè.

Không.