Sự khác biệt giữa Enroll, Register, Signup và Apply?

  1. Ngoại ngữ

4 từ trên đều có nghĩa gần giống nhau là đăng ký, ghi danh...Nhưng khi phân biệt rõ ràng cụ thể thì nên dùng từ nào cho trường hợp nào thì đúng nhất?
Từ khóa: 

ngoại ngữ

Thời xưa mình đi học tiếng Anh thì thầy cô từng chỉ một cách phân biệt đơn giản thế này:
1) Enroll và enrolment: dùng trong trường hợp bạn đăng ký học một khoá học hoặc môn học nào đó (vd: I would like to enroll in this course).
2) Register và registration: một từ khá thông dụng, có thể dùng trong nhiều trường hợp khác nhau liên quan đến việc ''đăng ký'', ví dụ như khi đăng ký tài khoản tại một trang web hoặc forum nào đó, thì bạn nên dùng từ này.
3) Sign-up: tương đối giống register. Nhưng 2 từ này mình ít thấy dùng cho việc đăng ký khoá học (như từ enroll).
4) Apply: quen thuộc quá rồi, từ này dùng trong trường hợp các ứng viên đi xin việc là thích hợp nhất.
**Các bạn lưu ý là trên đây chỉ là cách phân biệt giản lược thôi nhé, chứ thực sự thì từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh cũng ''phong ba bão táp'' không kém gì ngữ pháp VN đâu.
Trả lời
Thời xưa mình đi học tiếng Anh thì thầy cô từng chỉ một cách phân biệt đơn giản thế này:
1) Enroll và enrolment: dùng trong trường hợp bạn đăng ký học một khoá học hoặc môn học nào đó (vd: I would like to enroll in this course).
2) Register và registration: một từ khá thông dụng, có thể dùng trong nhiều trường hợp khác nhau liên quan đến việc ''đăng ký'', ví dụ như khi đăng ký tài khoản tại một trang web hoặc forum nào đó, thì bạn nên dùng từ này.
3) Sign-up: tương đối giống register. Nhưng 2 từ này mình ít thấy dùng cho việc đăng ký khoá học (như từ enroll).
4) Apply: quen thuộc quá rồi, từ này dùng trong trường hợp các ứng viên đi xin việc là thích hợp nhất.
**Các bạn lưu ý là trên đây chỉ là cách phân biệt giản lược thôi nhé, chứ thực sự thì từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh cũng ''phong ba bão táp'' không kém gì ngữ pháp VN đâu.
Enroll: Tham gia khóa học trong tổ chức bạn đang ở sẵn đó
Register: đăng ký ghi danh
Sign up: đăng ký một thứ gì đó dạng thẻ thành viên, member card....để dùng ra vào 1 nơi nhiều lần sau đó
Apply: ứng tuyển
Mong được góp ý nếu mình hiểu sai