Có nên liều lĩnh để tìm lại cảm hứng sống và làm việc không?

  1. Kỹ năng mềm

Có nên nghỉ việc khi đã quá chán công việc và nghề nghiệp hiện tại. Nhưng chưa tìm việc mới mà cảm thấy cần phải nghỉ ngơi 1 thời gian.

Mặc dù kinh tế chưa ổn, nhưng cảm thấy thúc bách về việc này sau nhiều lần tìm cách dung hoà.

Có nên liều lĩnh để tìm lại cảm hứng sống và làm việc ko? Giải pháp nào để hạn chế rủi ro và tìm ra hướng đi mới?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

"Dung hòa"? Bạn có mâu thuẫn gì với đồng nghiệp của mình. Nên nói chuyện trực tiếp với đồng nghiệp quan điểm của bạn.

Mâu thuẫn trong công việc là động lực để phát triển. Nếu mọi thứ cứ êm đềm, ít phản biện thì không thể tốt lên được. Đôi khi mâu thuẫn vì mỗi người có một góc nhìn khác nhau hoặc chưa hiểu nhau. Bạn với góc nhìn của mình, cũng cần trao đổi, giải thích cho đồng nghiệp nếu nó chưa đúng, khi giải thích không nên kèm theo thái độ thì cuộc trao đổi nó trở lên bình thường.

Xã hội loài người vì sao lại phát triển, vì có sự xung đột đáng kể giữa các tầng lớp sử dụng dụng lao động và người lao động. Bạn nhìn sự xung đột trong công việc theo hướng tích cực, nhìn thêm góc nhìn của những người xung quanh bạn, công việc của những người mà bạn đang làm cùng.

Mình chia sẻ thêm chút. Mình mới chuyển về nhà mới, ma cũ bắt nạt ma mới, nhiều chuyện phát sinh. Lúc đầu cũng hơi buồn, xong bằng chính kiến và chia sẻ, nói chuyện dưới các góc độ khác nhau, hòa nhã, dần mọi chuyện đều rất tốt đẹp.

Nghỉ việc là hành động khó quyết định, nhưng thực chất lại rất dễ quyết định, nhưng đó là cách bạn trốn tránh đối diện với thực tế, bạn mãi không thể approve được bản thân.

Trả lời

"Dung hòa"? Bạn có mâu thuẫn gì với đồng nghiệp của mình. Nên nói chuyện trực tiếp với đồng nghiệp quan điểm của bạn.

Mâu thuẫn trong công việc là động lực để phát triển. Nếu mọi thứ cứ êm đềm, ít phản biện thì không thể tốt lên được. Đôi khi mâu thuẫn vì mỗi người có một góc nhìn khác nhau hoặc chưa hiểu nhau. Bạn với góc nhìn của mình, cũng cần trao đổi, giải thích cho đồng nghiệp nếu nó chưa đúng, khi giải thích không nên kèm theo thái độ thì cuộc trao đổi nó trở lên bình thường.

Xã hội loài người vì sao lại phát triển, vì có sự xung đột đáng kể giữa các tầng lớp sử dụng dụng lao động và người lao động. Bạn nhìn sự xung đột trong công việc theo hướng tích cực, nhìn thêm góc nhìn của những người xung quanh bạn, công việc của những người mà bạn đang làm cùng.

Mình chia sẻ thêm chút. Mình mới chuyển về nhà mới, ma cũ bắt nạt ma mới, nhiều chuyện phát sinh. Lúc đầu cũng hơi buồn, xong bằng chính kiến và chia sẻ, nói chuyện dưới các góc độ khác nhau, hòa nhã, dần mọi chuyện đều rất tốt đẹp.

Nghỉ việc là hành động khó quyết định, nhưng thực chất lại rất dễ quyết định, nhưng đó là cách bạn trốn tránh đối diện với thực tế, bạn mãi không thể approve được bản thân.

"May mắn chỉ thuộc về những người dũng cảm". Mình rất tin vào câu nói này. Bạn cứ dám nghĩ dám làm đi, rồi cơ hội chắc chắn sẽ gõ cửa. Còn muốn hạn chế rủi ro thì chắc chỉ có cách là nghiên cứu thật kỹ trước khi nhảy việc. Nghiên cứu thế mạnh-yếu của bản thân. Nghiên cứu thị trường việc làm, đặc biệt là xu thế trong vài năm sắp tới. Nghiên cứu công ty bạn muốn vô làm.

Mình luôn quan niệm sức khỏe và các mối quan hệ thân thiết là quan trọng hơn công việc. Quan trọng hơn rất rất nhiều. Miễn bạn chưa rơi vào cảnh quá túng thiếu, thì chẳng việc gì phải hy sinh những thứ này vì cái thứ gọi là "tiền đồ sự nghiệp" cả.

hiện tại mình vẫn đang như vậy, cv đang khó khăn, cũng như k hợp với bản thân, lương thấp và cấp trên thì k phải là người có thể tạo động lực và cách làm hợp lý để phát triển. Tuy nhiên vì một vài lý do cá nhân, mình lại k thể nghỉ. tạo nên một sự nhà chán k hề nhẹ. Nếu có cơ hội, mình nghĩ bạn nên thử xem sao khi còn có điều kiện để thử.