1. Marketing

Sự khác biệt giữa marketing vs branding, giữa brand vs product là gì?

Từ khóa: branding, marketing, brand, học marketing, marketing

Hiểu đơn giản thôi bạn

Marketing & Branding:

Branding là 1 phần trong marketing. Marketing là gì thì google sẽ giúp bạn.

Brand & Product:

Brand là thương hiệu, Product là sản phẩm.

Một thương hiệu có thể có nhiều sản phẩm, nhưng một sản phẩm thì chỉ trực thuộc 1 thương hiệu thôi.

Trả lời

Hiểu đơn giản thôi bạn

Marketing & Branding:

Branding là 1 phần trong marketing. Marketing là gì thì google sẽ giúp bạn.

Brand & Product:

Brand là thương hiệu, Product là sản phẩm.

Một thương hiệu có thể có nhiều sản phẩm, nhưng một sản phẩm thì chỉ trực thuộc 1 thương hiệu thôi.

Mình sẽ giải thích theo hiểu biết của mình,

Sự khác biệt giữa MKT và Branding:

  • Marketing là cầu nối giữa sản phẩm và khách hàng, là cả quá trình tìm kiếm nhu cầu và giải quyết nhu cầu đó cho khách hàng, branding là một mảng công việc thuộc Marketing.
  • Branding: Xây dựng thương hiệu
  • Là quá trình lựa chọn và kết hợp các thuộc tính hữu hình cũng như vô hình với mục đích để khác biệt hóa sản phẩm, dịch vụ hoặc tập đoàn một cách thức thú vị, có ý nghĩa và hấp dẫn.
  • Là quá trình khắc ghi hình ảnh thương hiệu, niềm tin về sản phẩm trong tâm trí khách hàng để từ nhận biết, khách hàng sẽ tìm hiểu, chú ý, mua thử và sử dụng sản phẩm. Một chiến lược branding thành công là dù sản phẩm có thể không còn tồn tại nhưng hình ảnh về thương hiệu vẫn còn trong tâm trí khách hàng.

Sự khác biệt giữa Brand và Product:

  • Product là 1 sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất và cung cấp bởi cty bán vào thị trường. Brand là tất cả những thứ như logo, biểu tượng, tên cty, slogan... để làm cho sản phẩm của họ được định vị giữa các sp khác trên thị trường.
  • 1 product có thể là nhu cầu của bạn nhưng Brand thì hơn nhu cầu, mà là mong muốn. Ví dụ, bạn cần 1 sp là giày, nhưng bán muốn được mang thương hiệu Nike.
  • Copy mẫu mã tính năg của 1 product thì dễ những sẽ rất khó hoặc ko thể copy 1 brand.