Tác giả Nguyễn Minh Châu có những tác phẩm nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Cửa sông (tiểu thuyết, 1977) * Những vùng trời khác nhau (truyện ngắn, 1970) * Dấu chân người lính (tiểu thuyết, 1972) * Miền cháy (tiểu thuyết, 1977) * Lửa từ những ngôi nhà (tiểu thuyết, 1977) * Những người đi từ trong rừng ra (tiểu thuyết, 1982) * Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành (truyện ngắn, 1983) * Bến quê (truyện ngắn, 1985) * Mảnh dất tình yêu (tiểu thuyết, 1987) * Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh hoạ (1987) * Cỏ lau (truyện vừa, 1989). * Chiếc thuyền ngoài xa (truyện ngắn,1987) * Nguyễn Minh Châu toàn tập (Nhà xuất bản Văn Học, 2001)
Trả lời
* Cửa sông (tiểu thuyết, 1977) * Những vùng trời khác nhau (truyện ngắn, 1970) * Dấu chân người lính (tiểu thuyết, 1972) * Miền cháy (tiểu thuyết, 1977) * Lửa từ những ngôi nhà (tiểu thuyết, 1977) * Những người đi từ trong rừng ra (tiểu thuyết, 1982) * Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành (truyện ngắn, 1983) * Bến quê (truyện ngắn, 1985) * Mảnh dất tình yêu (tiểu thuyết, 1987) * Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh hoạ (1987) * Cỏ lau (truyện vừa, 1989). * Chiếc thuyền ngoài xa (truyện ngắn,1987) * Nguyễn Minh Châu toàn tập (Nhà xuất bản Văn Học, 2001)