Muối và chia sẻ Kimchi ở Hàn Quốc là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Kimjang là hoạt động làm kimchi được thực hiện ở trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc vào dịp cuối thu, là một phần của việc chuẩn bị thức ăn tươi, bổ cho mùa đông. Kimchi luôn là một trong những món ăn cơ bản có mặt trên bàn ăn của người Hàn Quốc từ thời xa xưa. Bởi vậy, muối Kimjang từ lâu cũng đã trở thành một hoạt động quan trọng để chuẩn bị cho mùa đông của người Hàn Quốc. Việc chuẩn bị làm kimchi cho mùa đông nếu phân chia cụ thể thì phải kéo dài cả năm. Vào mùa xuân, các gia đình Hàn Quốc đã chuẩn bị mua mắm ướp hải sản như mắm tôm, mắm cá cơm…là một trong những nguyên liệu quan trọng dành để muối Kimchi. Vào mùa hè, người Hàn Quốc lại chuẩn bị muối biển tinh phơi khô, đến cuối hè thì thu hoạch và phơi ớt để xay thành ớt bột. Vào cuối thu và đầu xuân là thời điểm thích hợp để muối kimchi. Các thành viên trong gia đình và cộng đồng đều tụ tập cùng nhau vào ngày nhất định để cùng thực hiện muối Kimchi. Tuy đã phát triển trở thành quốc gia công nghiệp hóa hiện đại, truyền thống làm Kimchi lâu đời vẫn được duy trì như một hoạt động văn hóa tập thể để duy trì truyền thống, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, chia sẻ của người Hàn Quốc trong xã hội hiện đại.
Trả lời
Kimjang là hoạt động làm kimchi được thực hiện ở trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc vào dịp cuối thu, là một phần của việc chuẩn bị thức ăn tươi, bổ cho mùa đông. Kimchi luôn là một trong những món ăn cơ bản có mặt trên bàn ăn của người Hàn Quốc từ thời xa xưa. Bởi vậy, muối Kimjang từ lâu cũng đã trở thành một hoạt động quan trọng để chuẩn bị cho mùa đông của người Hàn Quốc. Việc chuẩn bị làm kimchi cho mùa đông nếu phân chia cụ thể thì phải kéo dài cả năm. Vào mùa xuân, các gia đình Hàn Quốc đã chuẩn bị mua mắm ướp hải sản như mắm tôm, mắm cá cơm…là một trong những nguyên liệu quan trọng dành để muối Kimchi. Vào mùa hè, người Hàn Quốc lại chuẩn bị muối biển tinh phơi khô, đến cuối hè thì thu hoạch và phơi ớt để xay thành ớt bột. Vào cuối thu và đầu xuân là thời điểm thích hợp để muối kimchi. Các thành viên trong gia đình và cộng đồng đều tụ tập cùng nhau vào ngày nhất định để cùng thực hiện muối Kimchi. Tuy đã phát triển trở thành quốc gia công nghiệp hóa hiện đại, truyền thống làm Kimchi lâu đời vẫn được duy trì như một hoạt động văn hóa tập thể để duy trì truyền thống, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, chia sẻ của người Hàn Quốc trong xã hội hiện đại.