Học ở hàn quốc có dễ ko?

  1. Du học

Từ khóa: 

du học

Phụ thuộc vào bạn cả á. Bạn nghĩ nó dễ thì nó dễ thôi 😄 Chỉ có bản thân mới đưa mình tiến xa được. Cố gắng học tập, nghiên cứu thêm ngôn ngữ, văn hoá để qua đó không bỡ ngỡ nhé

#Friendlyme

Trả lời

Phụ thuộc vào bạn cả á. Bạn nghĩ nó dễ thì nó dễ thôi 😄 Chỉ có bản thân mới đưa mình tiến xa được. Cố gắng học tập, nghiên cứu thêm ngôn ngữ, văn hoá để qua đó không bỡ ngỡ nhé

#Friendlyme

Dô bản thân của mình thôi nếu cố gắng sẽ thành công

tuỳ thuộc vào mình thôi bạn ak