Học ở hàn quốc có dễ ko?

  1. Du học

Từ khóa: 

du học

Phụ thuộc vào bạn cả á. Bạn nghĩ nó dễ thì nó dễ thôi 😄 Chỉ có bản thân mới đưa mình tiến xa được. Cố gắng học tập, nghiên cứu thêm ngôn ngữ, văn hoá để qua đó không bỡ ngỡ nhé

#Friendlyme

Trả lời

Phụ thuộc vào bạn cả á. Bạn nghĩ nó dễ thì nó dễ thôi 😄 Chỉ có bản thân mới đưa mình tiến xa được. Cố gắng học tập, nghiên cứu thêm ngôn ngữ, văn hoá để qua đó không bỡ ngỡ nhé

#Friendlyme

Dễ hay không phải tùy theo suy nghĩ của từng người có người thấy dễ có người lại thấy khó nhưng nếu giỏi tiếng hàn, kỹ năng giao tiếp tốt, sức khỏe ổn định sẽ thấy tốt hơn.

Dô bản thân của mình thôi nếu cố gắng sẽ thành công

tuỳ thuộc vào mình thôi bạn ak