Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn học nông nghiệp nhưng lại sợ côn trùng?

  1. Nông nghiệp

Từ khóa: 

nông nghiệp

,

nông nghiệp

Giống học Bác sĩ mà sợ máu. Nông nghịêp nên phải làm quen bạn ơi. Không thì bạn có thể xem chuyên nghành khác thế nào, cái mà không có côn trùng ấy 😅

#Friendlyme

Trả lời

Giống học Bác sĩ mà sợ máu. Nông nghịêp nên phải làm quen bạn ơi. Không thì bạn có thể xem chuyên nghành khác thế nào, cái mà không có côn trùng ấy 😅

#Friendlyme

Nông nghiệp đâu phải ngành nào cũng liên quan đến côn trùng đâu. Bạn học ngành côn trùng học mà sợ côn trùng mới là vấn đề :))