Làm thế nào chữa được bệnh làm biếng ạ!?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Vậy bạn đang không thể vượt qua bản thân mình. Vượt qua bản thân rất khó nhưng phải cố gắng thôi bạn ! Lười biếng lâu daì sẽ cản trở thành công cuả bạn á. Tìm một động lực truyền cảm hứng để khắc phục tính lười biếng thử xem. Quan trọng là nghị lực bản thân nhé, cố gắng chiến thắng bản thân nào 😊 Rồi sau này sẽ hưởng được thành quả tốt đẹp

#Friendlyme

Trả lời

Vậy bạn đang không thể vượt qua bản thân mình. Vượt qua bản thân rất khó nhưng phải cố gắng thôi bạn ! Lười biếng lâu daì sẽ cản trở thành công cuả bạn á. Tìm một động lực truyền cảm hứng để khắc phục tính lười biếng thử xem. Quan trọng là nghị lực bản thân nhé, cố gắng chiến thắng bản thân nào 😊 Rồi sau này sẽ hưởng được thành quả tốt đẹp

#Friendlyme