Bạn thích đi du học không?

  1. Du học

Từ khóa: 

du học

Thúy Hà
nếu có điều kiện bạn có muốn đi để thay đổi mk không?

Trả lời

Thúy Hà
nếu có điều kiện bạn có muốn đi để thay đổi mk không?

Mk thì ko thích nha

Có nha
rất thích