Bạn nghĩ sao giữa đi du học và học đại học ở Việt Nam. Có bạn nào muốn đi du học Đức không ạ!?

  1. Du học

Đi-du-học-Đức-Một-lựa-chọn-đúng-đắn-111 (1)
Từ khóa: 

du học

,

học đại học

,

phát triển bản thân

,

du học

Nếu gia đình có điều kiện thì nhất định là nên đầu tư cho con cái đi du học. Vì giá trị bạn nhận lại đc không chỉ là kiến thức sách vở phương tây, mà còn là trải nghiệm mới, mở mang các hiểu biết thực tế về văn hóa, con người, bạn cũng sẽ trưởng thành hơn nữa.

Mình có một vài người bạn đã từng học tại đh Việt Đức và sau đó sang Đức du học, theo dạng chương trình liên kết. Nói chung là chúng nó khen dữ lắm. Tại thường thì sẽ học ở các tp nhỏ (không phải Berlin các kiểu) nên đời sống thanh bình hơn, không khí trong lành hơn. Chắc bị mỗi cái là tiếng Đức khó học =))

Trả lời

Nếu gia đình có điều kiện thì nhất định là nên đầu tư cho con cái đi du học. Vì giá trị bạn nhận lại đc không chỉ là kiến thức sách vở phương tây, mà còn là trải nghiệm mới, mở mang các hiểu biết thực tế về văn hóa, con người, bạn cũng sẽ trưởng thành hơn nữa.

Mình có một vài người bạn đã từng học tại đh Việt Đức và sau đó sang Đức du học, theo dạng chương trình liên kết. Nói chung là chúng nó khen dữ lắm. Tại thường thì sẽ học ở các tp nhỏ (không phải Berlin các kiểu) nên đời sống thanh bình hơn, không khí trong lành hơn. Chắc bị mỗi cái là tiếng Đức khó học =))

Đại học và du học hoàn toàn khác nhau,đi du học vì nó được áp dụng nhìn nhận thực tế,và được giao lưu với các bạn nước khác

Được áp dụng thực tế nhiều hơn
Đi du học được mở tầm nhìn và được ngoại giao rộng hơn