Làm thế nào để giảm cái tôi của bản thân ?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

"Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu"
Trả lời
"Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu"

Học cách lắng nghe chính mình và lắng nghe mọi người xung quanh.

Đồng cảm

biết lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ với người khác
Lắng nghe, thấu hiểu,

Học cách lắng nghe, thấu hiểu, trải qua thất vại

Không nên tin vào tất cả những gì bạn suy nghĩ

Làm nhiều hơn nghe