Tính vui cho 01 quản Hủ tiếu tại Vũng Tàu thời điện tăng giá

  1. Tin Tức

🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️

Quán hơi ngon, trung bình 200 tô/Ngày

- Trước khi điện tăng giá: 01 tô 20.000VNĐ/Tô

- Sau khi điện tăng giá: 22,000VNĐ/Tô

Tiền chênh lệch doanh thu giữa 02 tháng trước và sau tăng điện là 12.000.000VNĐ.

Hiện quán đang vẫn dùng than tổ ông để nấu.

image

🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️

Chênh nhau có 2.000VNĐ/Tô cơ mà mỗi tháng đã thu thêm 12.000.VNĐ. Con số này là con số của sự tính toán khập khiễng, sự so sánh không đúng cũng sẽ khập khiễng nhưng cũng thấy có sự thay đổi rồi. Người ăn sẽ trả tiền điện cho chủ quán cũng không sai.

➡️➡️➡️➡️

Người tiêu dùng cuối cùng có lẽ sẽ là người phải chịu mọi phí tổn.

⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️

Thiết nghĩ bài bộ công thương sẽ khảo sát và tính toán tác động của việc tăng giá điện trên cơ sở nào để chính xác mọi người nhỉ. Mình hơi dở về tài chính ➡️➡️➡️➡️Mọi người cho ý kiến.

Từ khóa: 

điện tăng giá

,

tin tức

Giá điện tăng có 8.5% mà chủ quán tăng giá tới 10%. Vậy thì dư để quy kết chủ quán "té nước theo mưa", cố tình tăng giá bán để trục lợi.

Tăng giá điện chỉ là lý do để quán tăng giá. 

Trả lời

Giá điện tăng có 8.5% mà chủ quán tăng giá tới 10%. Vậy thì dư để quy kết chủ quán "té nước theo mưa", cố tình tăng giá bán để trục lợi.

Tăng giá điện chỉ là lý do để quán tăng giá.