1. Sáng tác

Vũng Tàu?

Vũng Tàu yên ả, sóng vỗ bờ

Thành phố nhỏ xinh, đẹp như mơ

Dầu khí, du lịch và dịch vụ

Tạo nhịp sống vui xứ biển bờ

Bạch Dinh, Hồ Mây, gềnh bãi đá

Danh lam thắng cảnh đẹp như mơ

Nguyễn Tới - 0399 154 760

Ps: Về đến Vũng Tàu...lại bận rộn

Từ khóa: vũng tàu, biển, du lịch, Sáng tác