Trí tuệ nhân tạo sẽ như thế nào với cuộc sống nhân loại?

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo
theo lý thuyết là máy tính sẽ tiếp tục thông minh đến ngưỡng xấp xỉ não người, tương lai con người sẽ kiểm soát Al đến khi nào có thể , nếu viễn tưởng hơn sẽ có những robot al

Trả lời

theo lý thuyết là máy tính sẽ tiếp tục thông minh đến ngưỡng xấp xỉ não người, tương lai con người sẽ kiểm soát Al đến khi nào có thể , nếu viễn tưởng hơn sẽ có những robot al