1. Tâm linh

Dâm dục, cạn kiệt tinh dịch nên sẽ chết trẻ

Hãy chịu trách nhiệm cho chính cảm xúc của bản thân và chọn người yêu có suy nghĩ như thế. 

Nhưng những ghen tuông mù quáng là không đáng có và bạn nên học cách tự giải quyết nó hơn là đổ lên đầu người yêu của bạn. Hành xử như thế chỉ khiến người yêu dần rời xa bạn thôi.

 Khi mắt người dàn ông nhìn thấy nữ sắc, lòng họ nổi dậy ham muốn, khi tâm xao động thì bốn trăm lẻ bốn mạch máu cũng chuyển động, tất cả tám vạn ổ vi trùng đều há miệng, mắt nó phun nước, nước đó có màu trắng xanh hoá làm tinh dịch, chảy ra theo đường tiểu tiện.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm/Tứ chủng minh hối/Đoạn dâm

Đức Phật bảo: A-nan, thu nhiếp cái tâm thế nào thì gọi là giới? Nếu chúng-sinh lục-đạo các thế-giới, cái tâm không dâm, thì không đi theo dòng sinh-tử tương tục. Ông tu phép Tam-muội cốt để ra khỏi trần lao, nếu không trừ lòng dâm, thì không thể ra khỏi trần lao được. Dầu có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn lòng dâm, cũng chắc lạc vào ma đạo (a), hạng trên thành ma vương, hạng giữa thành ma dân, hạng dưới thành ma nữ; các bọn ma kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô thượng (b). Sau khi ta diệt độ rồi, trong đời mạt pháp, có nhiều bọn ma nầy sôi nổi trong thế gian, gây nhiều việc tham dâm, lại giả làm người thiện tri thức (c), khiến cho các chúng sinh sa vào hầm ái kiến; bỏ mất con đường Bồ đề.

Đây là các hạng chuyên gia, trí thức có chuyên môn và danh vị thuộc nhiều lĩnh vực, có thế trí biện thông, những người này đóng vai như những người có tư tưởng cấp tiến đấu tranh với truyền thống cổ hủ để giải phóng tình dục.

Kinh Pháp diệt tận

Khi kiếp sắp hết, vòng quay của mặt trời và mặt trăng trở nên ngắn hơn (a) và mạng sống của con người giảm lại (b). Bốn mươi tuổi đầu đã bạc (c). Đàn ông dâm dục, cạn kiệt tinh dịch nên sẽ chết trẻ, thường là trước 60 tuổi. Trong Khi mạng sống của nam giới giảm, thì mạng sống cuả nữ giới tăng đến 70, 80, 90 hoặc đến 100 tuổi (vì thời mạt phụ nữ thường tinh tấn tu tập hơn đàn ông nên nhiều phúc báo hơn) (d). Những dòng sông lớn sẽ dâng cao bất thường không đúng với chu kỳ tự nhiên, nhưng con nguời không để ý hoặc không quan tâm. Khí hậu khắc nghiệt được xem là điều bình thường (e). Người thuộc các chủng tộc lai tạp lẫn nhau (f) không phân quý tiện, chìm đắm, trôi nổi như cá rùa kiếm ăn.
Từ khóa: sex, Tâm linh