Thanh xuân cán bộ Đoàn đáng giá bao nhiêu?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

cả thanh xuân và nhiều hơn thế nữa
Trả lời
cả thanh xuân và nhiều hơn thế nữa

Đó là vô giá, không có con số nào có thể diễn tả hết

Cả cuộc đời, một thứ vô giá

Vô giá

Suốt cuộc đời
Vô giá
Không có chỉ số giá dành cho tuổi thanh xuân của đời người, đặc biệt với người cán bộ đoàn thì càng trân quý và không thể bán cho ai