Đi du học có những lợi ích gì?

  1. Du học

Từ khóa: 

du học

Không bị lạc hậu

Trả lời

Không bị lạc hậu

Đi nhiều học nhiều, mở mang nhiều, biết nhiều, tiếp xúc nhiều nên không những tăng hiểu biết mà còn tăng kỉ năng nữa
Tầm nhìn mở
Có. Được học hỏi và mở rộng tầm mắt
Có chứ giúp bạn học hỏi mà thích nghi với môi trường mới