Tác giả Nguyễn Thị Hồng Ngát có những tác phẩm nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thơ đã xuất bản: * Trái cam vàng (1973) * Thơm hương mái tóc (1982) * Nhớ và khát (1984) * Ngôi nhà sau cơn bão (1990) * Hai lần sống một mình (1990) * Bài ca số phận (1993) * Người muôn năm cũ (1994) * Thơ tình chọn lọc (1996) * Cỏ thơm mây trắng (2013) Phim: * Canh bạc (1993) * Dã tràng xe cát biển Đông (1995).
Trả lời
Thơ đã xuất bản: * Trái cam vàng (1973) * Thơm hương mái tóc (1982) * Nhớ và khát (1984) * Ngôi nhà sau cơn bão (1990) * Hai lần sống một mình (1990) * Bài ca số phận (1993) * Người muôn năm cũ (1994) * Thơ tình chọn lọc (1996) * Cỏ thơm mây trắng (2013) Phim: * Canh bạc (1993) * Dã tràng xe cát biển Đông (1995).