Tại sao Thị Nở lại cho Chí Phèo ăn cháo hành mà không phải là loại cháo khác ?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

vì hành rẻ
Trả lời
vì hành rẻ