Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trái đất ngừng quay?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

1Ngày sẽ toàn nắng còn bên kia toàn đêm
Trả lời
1Ngày sẽ toàn nắng còn bên kia toàn đêm