Tài chính cá nhân là gì

Tài chính cá nhân là gì?

ếu định nghĩa một cách bài bản, khoa học thì có hai ông là Garman và Forgue nói rằng "Tài chính cá nhân nghiên cứu về các nguồn lực quan trọng của cá nhân và gia đình để đạt được thành công tài chính; nó liên quan đến cách chúng ta chi tiêu, tiết kiệm, bảo vệ, và đầu tư các nguồn lực tài chính”.

Trong định nghĩa này, nổi lên 2 điểm quan trọng mà ta ít để ý:

- Thứ nhất là GIA ĐÌNH. Tài chính cá nhân không thể tách rời khỏi Tài chính gia đình. Vì sao thế? Vì gia đình gần như có ảnh hưởng đến mọi quyết định tài chính của chúng ta từ khi ra đời cho đến khi chết đi. Một sự kiện tài chính, tức sự kiện cần có can thiệp tài chính, xảy ra dù ở quy mô nào cũng có thể có sự liên lụy đến gia đình hoặc ngược lại, khi nó xảy ra với gia đình thì cũng có thể ảnh hưởng tới chúng ta. Thế nên, nếu không cân nhắc đến gia đình trong các hoạch định tài chính, khả năng chúng ta sẽ bỏ lỡ các nguồn lực có thể tận dụng, hoặc gặp phải những rủi ro có thể lường trước.

- Điểm thứ hai là BẢO VỆ. Hầu hết các bạn mình từng gặp trong các khóa hay các workshop đều không nói tới bảo vệ khi nhắc đến tài chính cá nhân. Hiếm hoi lắm có bạn mới nói được dự phòng hoặc bảo hiểm, nhưng vậy chưa đủ khái quát. Vì sao bảo vệ lại quan trọng vậy? Hãy cùng tham khảo cách tiếp cận sau của mình về Tài chính cá nhân.

1. Tài chính chỉ nói về tương lai. Nếu có bạn nào đó cho rằng Tài chính có nói về quá khứ thì thực ra những ghi nhận quá khứ thuộc về nghiệp vụ kế toán, với cá nhân thì ta hay gọi là ghi chép thu chi.

2. Tương lai là bất định. Ở tương lai có thể có rủi ro và cơ hội. Trong khi rủi ro là chắc chắn thì cơ hội lại không hoàn toàn. Thế nên, tài chính sẽ hướng về chuyện phòng bị tức theo hướng bảo vệ như ưu tiên hàng đầu trước khi chuẩn bị cho những cơ hội. Có thể tạm so sánh phòng bị hay bảo vệ đi đôi với sản phẩm bảo hiểm (chứ không phải là duy nhất) và chuẩn bị cho cơ hội đi đôi với việc đầu tư tài chính. Tài chính cá nhân, ở các tiếp cận này, là chuyện phòng bị cho rủi ro và chuẩn bị cho cơ hội nhằm đạt được các mục tiêu tài chính và mục tiêu đời sống của cá nhân và gia đình.

Theo mình, Tài chính cá nhân đơn giản như thế.

Từ khóa: tài chính cá nhân, tài chính gia đình, tài chính, Tài chính & Đầu tư

Trả lời

Em mới đi làm được hơn một năm và đến giờ tình hình tài chính có vẻ đang hơi vượt kiểm soát. 😥 Cần lắm những tip quản lý tài chính cá nhân hiệu quả cho người mới đi làm ạ hic.