Tài liệu về Phong trào vận động dân chủ 18/5 tại Gwangju vào năm 1980 là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bộ tài liệu về Phong trào vận động dân chủ Gwangju gồm văn bản và những bức ảnh phản ánh cuộc nổi dậy quy mô lớn chống lại chế độ quân sự tại thành phố Gwangju ở miền Nam Hàn Quốc vào ngày 18/5/1980. Việc các bản ghi chép về 1 sự kiện hiện đại được liệt vào danh sách Ký ức thế giới là điều hiếm thấy. Số tài liệu này nêu bật một khoảnh khắc quan trọng trong quá trình đất nước chuyển tiếp sang thời kỳ dân chủ. Tuyển tập được công nhận là bản ghi chép có ảnh hưởng lớn đến việc phá vỡ hệ thống Chiến tranh lạnh và thiết lập nền dân chủ tại Đông Á vào những năm 1980. Bộ tài liệu về Phong trào vận động dân chủ Gwangju ban đầu được ghi chép và bảo quản để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động và bồi thường cho các nạn nhân có liên quan. Tuyển tập đồ sộ này bao gồm hơn 850 nghìn trang tài liệu, bức ảnh, băng ghi âm và các hình ảnh chuyển động mô tả quá trình phát triển của Phong trào từ ngày 18 đến 27 tháng 5 năm 1980. Có rất nhiều các tổ chức đã bảo quản các tài liệu này trước đó như Tổ chức tưởng niệm ngày 18 tháng 5, Viện lưu trữ quốc gia, Bộ Lục quân, Thư viện Quốc gồm Văn rất nhiều tổ chức khác ở Mỹ.
Trả lời
Bộ tài liệu về Phong trào vận động dân chủ Gwangju gồm văn bản và những bức ảnh phản ánh cuộc nổi dậy quy mô lớn chống lại chế độ quân sự tại thành phố Gwangju ở miền Nam Hàn Quốc vào ngày 18/5/1980. Việc các bản ghi chép về 1 sự kiện hiện đại được liệt vào danh sách Ký ức thế giới là điều hiếm thấy. Số tài liệu này nêu bật một khoảnh khắc quan trọng trong quá trình đất nước chuyển tiếp sang thời kỳ dân chủ. Tuyển tập được công nhận là bản ghi chép có ảnh hưởng lớn đến việc phá vỡ hệ thống Chiến tranh lạnh và thiết lập nền dân chủ tại Đông Á vào những năm 1980. Bộ tài liệu về Phong trào vận động dân chủ Gwangju ban đầu được ghi chép và bảo quản để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động và bồi thường cho các nạn nhân có liên quan. Tuyển tập đồ sộ này bao gồm hơn 850 nghìn trang tài liệu, bức ảnh, băng ghi âm và các hình ảnh chuyển động mô tả quá trình phát triển của Phong trào từ ngày 18 đến 27 tháng 5 năm 1980. Có rất nhiều các tổ chức đã bảo quản các tài liệu này trước đó như Tổ chức tưởng niệm ngày 18 tháng 5, Viện lưu trữ quốc gia, Bộ Lục quân, Thư viện Quốc gồm Văn rất nhiều tổ chức khác ở Mỹ.