Công an và cảnh sát khác nhau như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

cảnh sát đẹp trai như a già nhà tao ế
Trả lời
cảnh sát đẹp trai như a già nhà tao ế