Tại sao ban ngày lại sáng mà ban đêm lại tối ?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

vì ban đêm thì ít ánh sáng còn ban ngày thì ít bóng tối
Trả lời
vì ban đêm thì ít ánh sáng còn ban ngày thì ít bóng tối