Tại sao băng từ ở video chỉ mỏng tanh lại ghi và chuyển được hình ảnh, màu sắc, âm thanh lên màn hình?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Băng từ được nhà khoa học F. Pfleumer đăng ký phát minh từ năm 1928 nhưng mãi đến năm 1935 hãng AEG của Pháp mới sản xuất ra máy ghi âm dùng băng từ làm bằng chất dẻo. Đến năm 1954 hãng RCA của Mỹ mới bắt đầu làm ra được máy ghi và đọc hình ảnh, âm thanh trên băng từ. Trên tấm băng mỏng tanh như bạn thấy có vô vàn những hạt từ. Mỗi hạt từ có thể coi như một nam châm rất nhỏ, nó cũng có cực Bắc, cực Nam. Các tín hiệu điện điều khiển sự sắp xếp của các cực Bắc, cực Nam của từng hạt từ. Tín hiệu âm thanh chuyển qua microphone sẽ được chuyển thành các tín hiệu điện. Hình ảnh, màu sắc qua camera cũng được chuyển thành tín hiệu điện. Các tín hiệu điện này quyết định sự sắp xếp các hạt từ trên băng hình, về sau lại có một quá trình ngược lại. Cái loa chuyển tín hiệu điện thành âm thanh còn cái ống đèn điện tử và màn hình sẽ chuyển tín hiệu điện thành hình ảnh và màu sắc. Chùm điện tử đập lên màn huỳnh quang của màn hình để phát sáng theo những quy luật quyết định bởi sự sắp xếp của các hạt từ trên băng hình. Năm 1956 băng từ ghi hình còn là dạng băng cối rộng khoảng... 54 mm (!). dài gần... 800m (!) và nặng tới... l0kg (!). Từ năm 1982 băng hình phần lớn chỉ còn rộng 8mm (!) để tiện sử dụng cho các máy quay video cỡ nhỏ.
Trả lời
Băng từ được nhà khoa học F. Pfleumer đăng ký phát minh từ năm 1928 nhưng mãi đến năm 1935 hãng AEG của Pháp mới sản xuất ra máy ghi âm dùng băng từ làm bằng chất dẻo. Đến năm 1954 hãng RCA của Mỹ mới bắt đầu làm ra được máy ghi và đọc hình ảnh, âm thanh trên băng từ. Trên tấm băng mỏng tanh như bạn thấy có vô vàn những hạt từ. Mỗi hạt từ có thể coi như một nam châm rất nhỏ, nó cũng có cực Bắc, cực Nam. Các tín hiệu điện điều khiển sự sắp xếp của các cực Bắc, cực Nam của từng hạt từ. Tín hiệu âm thanh chuyển qua microphone sẽ được chuyển thành các tín hiệu điện. Hình ảnh, màu sắc qua camera cũng được chuyển thành tín hiệu điện. Các tín hiệu điện này quyết định sự sắp xếp các hạt từ trên băng hình, về sau lại có một quá trình ngược lại. Cái loa chuyển tín hiệu điện thành âm thanh còn cái ống đèn điện tử và màn hình sẽ chuyển tín hiệu điện thành hình ảnh và màu sắc. Chùm điện tử đập lên màn huỳnh quang của màn hình để phát sáng theo những quy luật quyết định bởi sự sắp xếp của các hạt từ trên băng hình. Năm 1956 băng từ ghi hình còn là dạng băng cối rộng khoảng... 54 mm (!). dài gần... 800m (!) và nặng tới... l0kg (!). Từ năm 1982 băng hình phần lớn chỉ còn rộng 8mm (!) để tiện sử dụng cho các máy quay video cỡ nhỏ.