Tại sao các cặp sinh đôi cùng trứng có ADN giống nhau hoàn toàn nhưng dấu vân tay khác nhau?

  1. Khoa học

Tưởng ngoại hình thì sẽ giống nhau hết thôi mà nhỉ

Từ khóa: 

khoa học

Gen quy định các tính trạng của sinh vật, nhưng diện mạo bên ngoài còn phụ thuộc cả vào môi trường phát triển nữa. Dù song sinh cùng trứng mà 1 bên cho ăn uống đầy đủ với 1 bên thiếu ăn thiếu uống thì cả 2 cũng ko thể có thể hình, cân nặng như nhau đc,...

Với vân tay, theo nghiên cứu, lúc hình thành vân tay của các cặp song sinh sẽ giống nhau. Nhưng khi phát triển, việc vận động trong bụng mẹ, ngón tay của trẻ chạm vào màng ối giúp định hình dấu vân tay. Vì ngay ở trong cùng 1 "bọc" thì 2 trẻ song sinh vẫn có những khác nhau về thời điểm, vị trí,... Nói chung 2 đứa trẻ ko thể cùng trải qua các điều kiện như nhau. Và giống như đã nói ở trên, điều đó khiến vân tay của các cặp song sinh trở nên khác nhau, và độc nhất.

Trả lời

Gen quy định các tính trạng của sinh vật, nhưng diện mạo bên ngoài còn phụ thuộc cả vào môi trường phát triển nữa. Dù song sinh cùng trứng mà 1 bên cho ăn uống đầy đủ với 1 bên thiếu ăn thiếu uống thì cả 2 cũng ko thể có thể hình, cân nặng như nhau đc,...

Với vân tay, theo nghiên cứu, lúc hình thành vân tay của các cặp song sinh sẽ giống nhau. Nhưng khi phát triển, việc vận động trong bụng mẹ, ngón tay của trẻ chạm vào màng ối giúp định hình dấu vân tay. Vì ngay ở trong cùng 1 "bọc" thì 2 trẻ song sinh vẫn có những khác nhau về thời điểm, vị trí,... Nói chung 2 đứa trẻ ko thể cùng trải qua các điều kiện như nhau. Và giống như đã nói ở trên, điều đó khiến vân tay của các cặp song sinh trở nên khác nhau, và độc nhất.