Tại sao con người và các loài vượn đều có tổ tiên giống nhau nhưng lại tiến hóa khác nhau?

  1. Triết học

Từ khóa: 

tiến hoá

,

triết học

Mình nghĩ tiến hóa là kết quả của đột biến cùng thích nghi. Người có thấp cao, da nâu da trắng thì tại sao loài linh trưởng không thể như vậy. Kể cả loài vươn cổ cũng có phân nhánh.
Trả lời
Mình nghĩ tiến hóa là kết quả của đột biến cùng thích nghi. Người có thấp cao, da nâu da trắng thì tại sao loài linh trưởng không thể như vậy. Kể cả loài vươn cổ cũng có phân nhánh.

Mỗi người đều có những đột biến duy nhất cho dòng dõi đó. Chọn lọc tự nhiên và áp lực môi trường đã làm cho con đường của mỗi loài vượn lớn trở nên khác nhau.

https://cdn.noron.vn/2022/10/28/main-qimg-26d2354c523cb7f7c7db2c005532e0f6-c-1666927332-1666927332.jpg

Từ quan điểm tiến hóa, chúng ta nên mong đợi sự khác biệt giữa các loài vượn lớn hiện đại. Điểm giống nhau vì chúng có chung tổ tiên nhưng khác nhau vì chúng đi theo những con đường tiến hóa riêng biệt. 

Con người có quan hệ họ hàng gần nhất với giống 

Pan
bao gồm tinh tinh (Pan troglodytes) và bonobo (Pan paniscus). Chúng có quan hệ gần gũi với chúng ta về mặt di truyền hơn so với bất kỳ loài vượn nào khác. Hơn nữa, chúng ta có quan hệ họ hàng gần với tất cả các loài vượn hơn là với bất kỳ loài linh trưởng nào khác.

https://cdn.noron.vn/2022/10/28/image681-1666926186.jpg

Nói về mặt di truyền học, chúng ta là loài vượn vì chúng ta tiến hóa từ loài vượn người. Con người là thành viên của phân họ Hominoidea, là loài vượn. Vì vậy, bạn không chỉ tiến hóa từ loài vượn mà bạn vẫn còn là một con vượn ngày nay. 

Còn về tại sao chúng ta lại tiến hóa khác cái loài vượn? Bởi vì môi trường là thứ tác động quan trọng đến sự tiến hóa của chúng ta. Chúng ta có một khả năng định hình môi trường tốt hơn bất cứ một loài nào khác nhưng chúng ta không thể leo trèo tốt như vượn hay có thể sinh tồn bằng lá và thực vật như nó. Qua đó sự tiến hóa khác nhau qua việc hình thành từ môi trường, biến đổi gen, kiểu cơ thể, cấu hình não khác nhau.

Vượn và con người đều thuộc bộ Linh trưởng, là loài động vật có vú không đuôi. Chúng bao gồm hai nhánh: vượn lớn và vượn nhỏ hơn.
Mặt khác, con người là thành viên duy nhất còn tồn tại của Hominina thuộc dòng phụ. Chúng được đặc trưng bởi tư thế dựng đứng, sử dụng công cụ nặng, sử dụng ngôn ngữ phức tạp, vận động bằng hai chân,...Vì vậy, đây là điểm khác biệt chính giữa vượn và người. Trong số loài vượn người và loài người, loài người có trí thông minh cao hơn loài vượn người. Nhưng loài vượn người có thể uống và thở cùng lúc trong khi con người thì không. Đây cũng là sự khác biệt đáng kể giữa vượn và người.
https://cdn.noron.vn/2022/10/28/difference-between-apes-and-human-tabular-form-1666927601.jpg