Tại sao chúng ta hào phóng với người giàu nhưng lại keo kiệt với người nghèo?

  1. Văn hóa

  2. Xã hội

Từ khóa: 

văn hóa

,

xã hội

Mình nghĩ không hẳn là hào phóng một cách vô tư với người giàu và cũng không phải là keo kiệt đơn thuần với người nghèo. Trong cách ứng xử ấy, phản ánh nhận thức và nhân phẩm của mỗi con người.

Đối với những người có vẻ ngoài giàu có, sang trọng chúng ta thường mong muốn được họ tôn trọng, đối xử bình đẳng. Nên chúng ta có xu hướng bắt chước họ trong cách chi tiêu để tìm kiếm sự ủng hộ từ họ (nôm na là tìm cách "lấy lòng").

Đối với những người có vẻ ngoài nghèo nàn, chúng ta cảm thấy họ có thể yếu hơn, thân phận nhỏ bẻ hơn nên có quyền thể hiện chút quyền lực với họ thông qua việc tính toán, khó dễ với họ (như là một cách để đảm bảo họ sẽ không bao giờ vươn lên được để bình đẳng với chúng ta).

Nhưng câu "khôn ngoan quá, oan trái nhiều" thường đúng trong tình huống này: vì giàu, nghèo đôi khi chỉ nằm ở bề ngoài, còn thực chất bên trong không phải lúc nào cũng như vậy. Nếu hời hợt đánh giá, cư xử kém lịch sự với mọi người thì rất dễ mắc phải sai lầm.

Đây là một góc nhìn của mình.

Trả lời

Mình nghĩ không hẳn là hào phóng một cách vô tư với người giàu và cũng không phải là keo kiệt đơn thuần với người nghèo. Trong cách ứng xử ấy, phản ánh nhận thức và nhân phẩm của mỗi con người.

Đối với những người có vẻ ngoài giàu có, sang trọng chúng ta thường mong muốn được họ tôn trọng, đối xử bình đẳng. Nên chúng ta có xu hướng bắt chước họ trong cách chi tiêu để tìm kiếm sự ủng hộ từ họ (nôm na là tìm cách "lấy lòng").

Đối với những người có vẻ ngoài nghèo nàn, chúng ta cảm thấy họ có thể yếu hơn, thân phận nhỏ bẻ hơn nên có quyền thể hiện chút quyền lực với họ thông qua việc tính toán, khó dễ với họ (như là một cách để đảm bảo họ sẽ không bao giờ vươn lên được để bình đẳng với chúng ta).

Nhưng câu "khôn ngoan quá, oan trái nhiều" thường đúng trong tình huống này: vì giàu, nghèo đôi khi chỉ nằm ở bề ngoài, còn thực chất bên trong không phải lúc nào cũng như vậy. Nếu hời hợt đánh giá, cư xử kém lịch sự với mọi người thì rất dễ mắc phải sai lầm.

Đây là một góc nhìn của mình.