Tại sao không nghĩ được gì khi giao tiếp?

  1. Xã hội

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Mình nghĩ có lẽ do bạn cảm thấy căng thẳng hoặc chưa có kinh nghiệm giao tiếp nhiều. Khi giao tiếp trực tuyến (nhắn tin qua các ứng dụng) bạn có gặp phải tình trạng này không?

Trả lời

Mình nghĩ có lẽ do bạn cảm thấy căng thẳng hoặc chưa có kinh nghiệm giao tiếp nhiều. Khi giao tiếp trực tuyến (nhắn tin qua các ứng dụng) bạn có gặp phải tình trạng này không?