1. Kiến thức chung

Tại sao chúng ta không thể chia cho 0?

Số 0 quả là một số thú vị và bí ẩn nhất của số học, một con số mà thậm chí cho đến nay chúng ta vẫn không biết nhiều về nó. Chúng ta đã biết rằng không thể chia cho 0, nhưng tại sao lại như thế?

Chúng ta có thể hiểu rằng bất kỳ thứ gì chia cho 0 cũng có kết quả là vô cùng, trong đó chúng ta cần hiểu rằng vô cùng là giá trị không tuân theo bất kỳ một quy tắc toán học nào. Nếu dùng các phép cộng, trừ, nhân thì cũng đều có kết quả là chính nó. Nếu chia nó thì sẽ thu được một số vô cùng tiệm cận với số 0. Do đó, để dễ hình dung thì chúng ta có thể tạm kết luận vô cùng trong thực tế không phải là một con số cụ thể.

Do vậy, vô cực không tuân theo bất kỳ quy tắc đại số thông thường nào, còn phép chia cho 0 cũng không tuân theo quy tắc của đại số. Nếu nhìn theo hướng đó, chúng ta không thể sử dụng bất kỳ con số nào để chia cho 0 (vì chúng không tuân theo quy tắc đại số thông thường). Đây cũng chính là lý do mà chúng ta có thể kết luận rằng bất cứ số nào chia cho 0 cũng vô nghĩa và hoàn toàn không thể thực hiện được.

Từ khóa: phép chia, 0, divide, zero, kiến thức chung

Đó giờ cứ nghĩ đơn giản giống như tiệm cận thôi, hóa ra là cả vấn đề. Thanks bạn

Trả lời

Đó giờ cứ nghĩ đơn giản giống như tiệm cận thôi, hóa ra là cả vấn đề. Thanks bạn