Tại sao chúng ta thích trì hoãn?

  1. Tâm lý học

  2. Phong cách sống

Luôn nhớ đến câu "việc hôm nay chớ để ngày mai", nhưng tại sao chúng ta vẫn luôn thích trì hoãn?

Từ khóa: 

tâm lý học

,

phong cách sống

Là sự lười nhác nhỉ. Mình cũng không rõ nữa nhưng khi bản thân muốn trì hoãn, lý do toàn là lười làm việc, lười học tập và nghĩ rằng còn nhiều thời gian để hoàn thành nó. 
Trả lời
Là sự lười nhác nhỉ. Mình cũng không rõ nữa nhưng khi bản thân muốn trì hoãn, lý do toàn là lười làm việc, lười học tập và nghĩ rằng còn nhiều thời gian để hoàn thành nó. 

Mình thấy sự trì hoãn của con người đa phần là từ hai yếu tố chính: nỗi sợ và lười. Có một số người trì hoãn làm việc này việc kia chỉ vì họ sợ thất bại, sợ phải đối mặt với hậu quả mà mình không lường trước được. Một số khác thì vì lười biếng mà ngại bắt đầu, khi họ nhìn vào núi công việc phải làm khi bắt đầu thì lại nảy sinh tâm lý ngán ngẩm, không muốn làm.

Thực ra là để bao biện cho sự lười của bản thân nên tự mình hay đưa ra những lý do như:

Mình còn quá nhiều thời gian để có thể hoàn thành nhiệm vụ

Mình sẽ có thêm động lực mạnh mẽ để làm hơn trong thời gian tới

Có ai đang làm một công việc mà mình cảm thấy không hứng thú lắm không? 

Hiện tại mình thấy công việc của mình khá nhàm chán nên không có động lực, hay trì hoãn công việc, nhiều khi nước đến chân mới nhảy. Hiệu quả công việc chính vì thế mà thụt đi bao nhiêu, hic:(((

tại vì trì hoãn hay