Tại sao có chuyện phụ huynh con gái muốn mình làm con rể?

  1. Thinking Hub

- ví dụ như phụ huynh muốn tạo điều kiện cho mình và con gái họ gặp gỡ tiếp xúc làm quen .

- sau đó ở giữa giúp kết nối

Từ khóa: 

thinking hub

Tỉnh lại đi cháu. 2023 rồi làm gì còn ông bố nào như vậy nữa. Nếu thật thì có lẽ con gái họ có vấn đề. Đứa nào đớp phải sau hối không kịp. Chứ con gái nhà người ta ngon lành thì không đến lượt ông bố phải cầu nối giới thiệu đâu.

Trả lời

Tỉnh lại đi cháu. 2023 rồi làm gì còn ông bố nào như vậy nữa. Nếu thật thì có lẽ con gái họ có vấn đề. Đứa nào đớp phải sau hối không kịp. Chứ con gái nhà người ta ngon lành thì không đến lượt ông bố phải cầu nối giới thiệu đâu.