Mình đọc nhiều tác phẩm nói về sự bất tử thì những vấn đề như lão hóa, khả năng ghi nhớ,... có thể tồn tại, vậy giải pháp để chống lại những vấn đề này là gì?

  1. Khoa học

  2. Ngoài Vùng Phủ Sóng

  3. Sức khoẻ

  4. Noron

Từ khóa: 

bất tử

,

khoa học

,

ngoài vùng phủ sóng

,

sức khoẻ

,

noron

Mình nghĩ là từ bỏ việc trở nên bất tử bạn ạ :) bất tử là điều đi ngược lại quy luật tự nhiên, mong muốn bất tử cũng là trái lại quy luật tự nhiên- điều gì trái với các quy luật thì thường sẽ tự đào thải.

Dường như có bất tử thì cũng sẽ đau khổ với trí tuệ càng ngày càng mạnh trong khi trái tim thì càng lúc càng suy yếu. 

Trả lời

Mình nghĩ là từ bỏ việc trở nên bất tử bạn ạ :) bất tử là điều đi ngược lại quy luật tự nhiên, mong muốn bất tử cũng là trái lại quy luật tự nhiên- điều gì trái với các quy luật thì thường sẽ tự đào thải.

Dường như có bất tử thì cũng sẽ đau khổ với trí tuệ càng ngày càng mạnh trong khi trái tim thì càng lúc càng suy yếu. 

Hiện chưa có giải pháp cho những vấn đề này, vì thế chúng ta vẫn chưa bất tử.

Lão hoá là vấn đề đầu tiên cần giải quyết, giả sử văn minh phát triển tới mức có thể can thiệp cơ thể tới cấp độ gene, ta có thể dùng các nano robot liên tục thay thế các tế bào già yếu bằng các tế bào trẻ được nuôi cấy, ta có thể đảm bảo cơ thể không lão hoá. Hoặc có thể thay thế dần toàn bộ các tế bào thành nano robot, đổi cơ thể gốc Carbon thành cơ thể gốc Silic hoặc Fe luôn. Lúc này các tế bào nano robot cũ cũng có thể được thay thế bằng các tế bà mới bên ngoài. Một cách khác gọn gàng hơn là đưa tâm trí vào máy tính, máy cũ thì đổi.

Ghi nhớ là một vấn đề khác, não bộ dung lượng có hạn nên quy trình tự nhiên của não là lưu trữ những gì hữu dụng và xoá bớt ký ức rác mỗi ngày. Việc này cũng tương tự như trên các hệ thống máy tính: người dùng phải định kỳ sắp xếp dọn dẹp ổ cứng, xoá đi các dữ liệu không cần thiết. Cơ thể bất tử có thể áp dụng cùng cơ chế: dọn dẹp dữ liệu định kỳ và mua mới nâng cấp. 

Thế giới ngày càng phát triển, tuổi thọ trung bình càng lúc càng cao. Nếu có thể giữ tốc độ phát triển này (từ 1900 tới 2000 x2 tuổi thọ trung bình ) thì 100 năm sau chúng ta có thể có tuổi thọ trung bình 150 tuổi, 1000 năm sau có thể có những con người ngàn tuổi, 10000 năm nữa có thể trường sinh bất lão.

https://cdn.noron.vn/2023/06/27/685920421555144-1687870228.png