Công nghệ chat gpt?

  1. Công nghệ thông tin

Công nghệ siêu thông minh ChatGPT sẽ thay thế những công việc về ngành học của bạn đang học tập trong tương lai gần?

Từ khóa: 

gpt

,

công nghệ thông tin

Nó làm việc thay cho 3 bạn biên tập sáng tạo nội dung. Đưa ra những gợi ý dữ liệu mà con người phải mất cả ngày tìm trên google.

Nó là công cụ tối ưu cho các lập trình viên.

Nó hỗ trợ cho việc học bất cứ một ngôn ngữ nào.

Nó gần như thay thế một hướng dẫn viên du lịch.

.... kể cả ngày không hết đâu. Nhưng điểm yếu của nó là thông tin không có tính chuyên sâu. Bởi vậy những lĩnh vực chuyên môn cao vẫn đảm bảo ổn định công việc. 

Trả lời

Nó làm việc thay cho 3 bạn biên tập sáng tạo nội dung. Đưa ra những gợi ý dữ liệu mà con người phải mất cả ngày tìm trên google.

Nó là công cụ tối ưu cho các lập trình viên.

Nó hỗ trợ cho việc học bất cứ một ngôn ngữ nào.

Nó gần như thay thế một hướng dẫn viên du lịch.

.... kể cả ngày không hết đâu. Nhưng điểm yếu của nó là thông tin không có tính chuyên sâu. Bởi vậy những lĩnh vực chuyên môn cao vẫn đảm bảo ổn định công việc.