Bài thơ : Héo tàn

  1. Nghệ thuật

  2. Sáng tác

  3. Tâm linh

  4. Tâm sự cuộc sống

  5. Tôn giáo

https://cdn.noron.vn/2023/06/19/6723311181232488-1687144900.jpg
Yêu ma vào làm loạn chùa Phật
Ăn thịt, bán cá là làm sao
Tay cầm điếu thuốc hút phì phèo
Ác ma loạn thế làm bại hoại.
Thích Ca Mâu Ni dạy Niết Bàn
Dùng Giới mà loại bỏ phiền não
Nay nhà sư có chiếc bốn bánh
Tay hút thuốc lá tay chạy xe.
Ma quỷ chuyển sinh vào phá hoại
Tín ngưỡng nghìn năm nay còn đâu
Mạt Pháp đến rồi Đức Phật ơi
Thế gian mê mờ nào ai hay.
Kinh sách giảng loạn lung tung beng
Đố kị chưa bỏ làm trụ trì
Tội ác khi nào hoàn trả đủ
Tâm không chính dập đầu bái lạy.
Cầu tài, mong hết bệnh là sao 
Nghiệp lực mang theo đầy cơ thể
Mọi thứ đều do Nghiệp mà thành
Luân hồi mang theo Nghiệp và Đức.
Đáng buồn cũng thật đáng thương thay
Xây chùa đúc tượng Phật liên miên
Tiền đổ vào cũng có ích chi
Yêu ma bại hoại lừa muôn dân.
Năm xưa khi ấy Thích Ca dạy
Nào có kinh văn nào có sách
Đệ tử nhớ lời ông mà viết
Ghi lại cũng được có bao nhiêu.
Hai nghìn năm trăm năm đã qua
Truyền qua truyền lại còn đúng chăng
Lại còn dùng tư duy thân mình
Biên soạn kinh Phật là làm sao ? 
Tội ác nghiệp chướng mang đầy mình
Vừa đáng buồn cũng vừa đáng thương
Phật giáo bây giờ loạn hết cả
Người tu chân chính còn mấy ai.
Báo hiếu cha mẹ nữa là sao 
Nho giáo cũng đưa vào Phật giáo
Bao nhiêu cha mẹ từ ngàn kiếp
Nhắm mắt tạ thế còn biết ai. 
Người sinh ra nguyên thần của thân
Đây mới là mẹ là cha người
Đối với chúng sinh đều từ bi
Không vị tư ưu tiên ai cả.
Lạy rồi ra ngoài vẫn như xưa
Vẫn tranh vẫn đấu vẫn như cũ
Ở ngoài hướng Phật ở trong không
Lạy chảy máu đầu cũng được chi.
Tín Phật tín Chúa là xét tâm
Hình thức bao nhiêu cũng như vậy
Đổ tiền xây chùa khắp mọi nơi
Tâm không chính thì đừng có mong.
Từ khóa: 

nghệ thuật

,

sáng tác

,

tâm linh

,

tâm sự cuộc sống

,

tôn giáo

Đây không phải là thơ. Thơ gì ngang vậy. Chắc là "chân thiện nhẫn" phỏng? Quả là không hề đố kị ha, cao thượng ha

Trả lời

Đây không phải là thơ. Thơ gì ngang vậy. Chắc là "chân thiện nhẫn" phỏng? Quả là không hề đố kị ha, cao thượng ha