Tại sao có giàu đổi bạn, sang đổi vợ mà không có giàu đổi bạn sang đổi chồng nhỉ?

  1. Tâm lý học

  2. Giới tính

Từ khóa: 

giàu đổi bạn sang đổi vợ

,

tâm lý học

,

giới tính

Phụ nữ đa số ưu tiên gia đình, giàu có thì gia đình đỡ lo chuyện này kia, cùng chồng xây dựng sự nghiệp và hơn hết chăm lo con đầy đủ. 
Trả lời
Phụ nữ đa số ưu tiên gia đình, giàu có thì gia đình đỡ lo chuyện này kia, cùng chồng xây dựng sự nghiệp và hơn hết chăm lo con đầy đủ. 

Có chứ, bạn thích là được mà kkk:)))