Tại sao Thuý Kiều ''thông minh vốn sẵn tính trời'' nhưng vẫn bị Sở Khanh lừa hai lần?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Phải chăng Thúy Kiều học giỏi, công dung ngôn hạnh đầy đủ nhưng thiếu kỹ năng sống nên mới bị lừa tới 2 lần?

Từ khóa: 

thuý kiều

,

hỏi xoáy đáp hay

Mik nghĩ Thúy Kiều thông minh là kiểu thông mình, dễ hc thuộc, hc đâu nhớ đấy, sáng tác nhạc...Chắc Thúy Kiếu sống trong 4 bức tường, k mấy khi ra ngoài nên ngây thơ, thiếu kĩ năng sống nên dễ bị lừa gạt á. Từ đầu nhà thơ có ghi:"Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh" là đã thể hiện phần nào cuộc đời sóng gió bạc mệnh của Thúy Kiều gồi

Trả lời

Mik nghĩ Thúy Kiều thông minh là kiểu thông mình, dễ hc thuộc, hc đâu nhớ đấy, sáng tác nhạc...Chắc Thúy Kiếu sống trong 4 bức tường, k mấy khi ra ngoài nên ngây thơ, thiếu kĩ năng sống nên dễ bị lừa gạt á. Từ đầu nhà thơ có ghi:"Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh" là đã thể hiện phần nào cuộc đời sóng gió bạc mệnh của Thúy Kiều gồi

Có một ý kiến rất hay là mô hình học tập, khoa cử Nho học thiên về lối thuộc lòng, nên có câu: "Thông minh sáng dạ, học đâu nhớ đấy."

Bài thi của sĩ tử chỉ được phép đề cập tư tưởng có sẵn, bàn luận, mở rộng, chứ không có ý kiến đột phá, vì có viết cũng không đậu.

Nên cái thông minh của Thuý Kiều có thể là cái thông minh trong khuôn khổ học tập, sách vở:
"Thông minh vốn sẵn tính trời,
Pha nghề thi hoạ đủ mùi ca ngâm."

Nên bước vào đời, thiếu kĩ năng, tiểu thư ăn vả sấp mặt thôi.

Thông minh chắc là học đâu nhớ đấy, như việc may vá, thêu thùa, pha trà, cầm kỳ thi họa, có trí nhớ tốt,... Còn kỹ năng sống thì chắc là ít nên không lường trước đc mưu mô của người đời mà sa chân lầm lỡ. Mà mấy người lừa đảo cũng gian xảo lắm, thời nay còn bị huống chi thời xưa, nhiều vụ lừa bán sang Campuchia hay TQ gì đó cũng đủ thấy đáng sợ r