Tại sao có người học dốt, có người học giỏi, mặc dầu em rất chăm chú nghe giảng trong giờ học?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Người ta thường nói thiên tài chỉ do 1% tài năng còn 99% là nhờ ở sự kiên trì rèn luyện. Em phải học lại những gì bị hẫng hụt ở các năm học dưới thì việc “chăm chủ nghe giảng” mới thu được hiệu quả.
Trả lời
Người ta thường nói thiên tài chỉ do 1% tài năng còn 99% là nhờ ở sự kiên trì rèn luyện. Em phải học lại những gì bị hẫng hụt ở các năm học dưới thì việc “chăm chủ nghe giảng” mới thu được hiệu quả.